De oudergeleding bestaat uit:
Mw. N. Barhouni
Mw. H. Achabar

De personeelsgeleding bestaat uit:
Mw. B. Angenent
Mw. C.M. van der Tang
Mw. A. Amazyan

In het schooljaar 2021-2022 worden verkiezingen gehouden.