Het is belangrijk dat de kinderen vaardigheden leren die gericht zijn op de toekomst. Het gebruik van een computer heeft een steeds groter rol in de maatschappij. Daarom vinden wij het belangrijk dat kinderen hier in een vroeg stadium vertrouwd mee raken. We hebben op dit moment in alle klassen computers staan waarvan de kinderen dagelijks gebruik maken en met behulp van computerprogramma’s hun taal- en rekenvaardigheid verbeteren. Daarnaast wordt de computer ook gebruikt als hulpmiddel voor het maken van spreekbeurten, werkstukken en huiswerk, evenals de smartboards, die gebruikt worden voor presentaties, maar ook voor ondersteuning tijdens de lessen. Het gebruik van ICT-middelen zal in de toekomst nog verder worden uitgebreid en zal steeds meer deel uitmaken van ons dagelijks lesaanbod.

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen instructie over het computergebruik, waarbij accenten in groep 5 liggen op typevaardigheid, in groep 6 op tekstverwerken (Word), in groep 7 op het werken met Windows en internet en in groep 8 wordt al het geleerde in voorafgaande jaren toegepast. Dit gebeurt in de vorm van werkstukken, boekverslagen en PowerPoint-presentaties, aangevuld met zelfgemaakte digitale foto’s. Deze lessen worden in ons computerlokaal gegeven door onze ICT-coördinator en onze leerkrachten. Thuis kan uw kind werken met het programma Muiswerk, een huiswerkprogramma. U kunt daar als ouder in meekijken en uw kind ondersteunen.